3 marca 2016 r. w Sali Rycerskiej Nowego Zamku odbyła się I Konferencja Historyczna pt. „Od pieczęci do herbu”. Tytułową prelekcję wygłosił lokalny historyk Pan Dariusz Bienek. W konferencji wzięli również udział: Anna Bartczak- starszy kustosz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie z prelekcją dotyczącą „Chrystianizacji Pomorza Zachodniego”, dr Andrzej Janowski- z-ca kierownika Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie z prelekcją pt. „Średniowieczne Płoty w świetle archeologii”, końcową prelekcję wygłosiła dyrektor MGOK Pani Anna Buchholc na temat początków Kościoła katolickiego w Płotach.

W konferencji

udział wzięli: przedstawiciele samorządu lokalnego, historycy, pasjonaci z Gryfic , Brojc, Karnic, Reska, Płotów , delegacja Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, dyrektorzy szkół , nauczyciele oraz dzieci i młodzież gryfickich i plotowskich szkół . Organizatorzy konferencji: Gmina Płoty, MGOK Płoty, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Pasja”, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Instytut Archeologii i Etnologii w Szczecinie. Materiały z Konferencji będą udostępnione w następnych numerach Gazety Plotowskiej i innych mediach.fot. M.Gręda

  • 1123
  • 123
  • 123
  1. 000
  2. 000
  3. 000

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ