Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę sali restauracyjnej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach w dniu 18 lutego 2017 r.

 1. Wydzierżawiający (zwany dalej Zamawiającym): Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty
 2. Przedmiot zamówienia: dzierżawa sali restauracyjnej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej 2a w celu zapewnienia usług gastronomicznych  uczestnikom koncertu Macieja Balcara w dn. 18. lutego br.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 • sala restauracyjna o powierzchni 105 m², podzielona na dwie części – jadalnię i bufet, z dostępem do wyposażenia meblowego, tj. blaty, szafki i półki; wyposażenia AGD, tj. lodówka; wyposażenia sanitarnego, tj. umywalka, zlew kuchenny z dostępem do wody ciepłej i zimnej; ponadto sala jest wyposażona w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, wentylację mechaniczną;
 • sala restauracyjna dostępna jest z holu głównego hali sportowej i z zewnątrz oddzielnym wejściem;
 • przedmiotem sprzedaży w ramach w/w usług nie mogą być artykuły, których spożywanie lub używanie jest zakazane na terenie hali.
 • Dzierżawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w ramach oferowanych usług.
 • Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić czynsz dzierżawny Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji mailem lub SMS-em o wyborze jego oferty. Warunkiem udostępnienia Dzierżawcy sali restauracyjnej jest wpłacenie Zamawiającemu oferowanego czynszu dzierżawnego.
 • Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w terminie do 19 lutego 2017 r. w stanie, w jakim przejął go od Zamawiającego. W związku z tym jest odpowiedzialny za wszelkie braki, usterki i uszkodzenia wynikłe w okresie użytkowania przedmiotu dzierżawy.
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach, ul. Koszalińska 2a, 72-310 Płoty, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hala@ploty.pl
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 10. lutego 2017 r. do godziny 14:00.

Zaproszenie do Składania Ofert ws. Dzierżawy Sali Restauracyjnej na terenie Hali Sportowej w Płotach

Załącznik nr 1 – Koncert Maciej Balcar

ZOSTAW ODPOWIEDŹ