Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni reklamowej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach

 1. Wynajmujący (zwany dalej Zamawiającym): Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty
 2. Przedmiot zamówienia: najem powierzchni reklamowej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej 2a.

Kompleksowa informacja o kompleksie sportowym, w skład którego wchodzi Hala Sportowo-Widowiskowa w Płotach zawarta jest w filmie promocyjnym – link do filmu:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. powierzchnia reklamowa wewnątrz hali na ścianach:
   1. bocznych sali gimnastycznej z wyłączeniem powierzchni materaców, ścianki wspinaczkowej i powierzchni przeszklonych; powierzchnia proponowanego szyldu, banneru lub transparentu nie powinna przekraczać 10 m²;
   2. ścianach bocznych pomieszczenia stanowiącego siłownię i salę fitness, z wyłączeniem powierzchni pokrytej wykładziną; powierzchnia proponowanego szyldu, banneru lub transparentu nie powinna przekraczać 2 m²;
  2. treść i forma szyldu, baneru lub transparentu, zwanego dalej „Reklamą”, podlega akceptacji Zamawiającego,
  3. na sali gimnastycznej Reklama przez większość czasu znajdować się będzie za siatką stanowiącą piłkochwyt, chyba że charakter zajęć lub wydarzeń będzie pozwalał na odsłonięcie ścian szczytowych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznacznego przesunięcia Reklamy w celu zamieszczenia ewentualnych reklam innych oferentów.
  5. po stronie Najemcy leży wytworzenie oraz – w sposób uzgodniony z Zamawiającym – montaż i demontaż (ten ostatni w terminie 5 dni od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy) Reklamy,
  6. pierwszeństwo w określeniu lokalizacji Reklamy ma ten Oferent, który zaproponuje wyższą cenę jednostkową brutto (za 1 m² powierzchni Reklamy)
  7. Najemca chcąc umieścić szyld, banner lub transparent na ścianach bocznych w sali gimnastycznej oraz na siłowni i sali fitness musi złożyć dwie odrębne oferty.
 2. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach, ul. Koszalińska 2a, 72-310 Płoty lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: hala@ploty.pl
 4. Ofertę należy złożyć do dnia 17. lutego 2017 r. do godziny 14:00.

Zaproszenie do Składania Ofert na najem powierzchni reklamowej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach

Formularz oferty do pobrania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ