Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.

 

Dni Profilaktyki \"Pilnuj swojej szklanki\"06-12-10

W środę 1 grudnia w sali Domu Strażaka w Płotach już po raz drugi odbyła się organizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury impreza pod nazwą Dni Profilaktyki.

 

Zorganizowana w ubiegłym roku impreza pokazała, ze warto i trzeba nawet mówić o problemach uzależnień wśród młodzieży i że najlepsze efekty w tej profilaktyce można osiągnąć poprzez bezpośrednie zaangażowanie młodzieży w przygotowanie przedsięwzięcia. W tym roku Dni odbywają się pod hasłem „Pilnuj swojej szklanki" i poświęcone zostały coraz bardziej narastającemu problemowi tzw. „pigułki gwałtu'. „Jest to coraz bardziej nasilający się proceder na różnych imprezach w których biorą niestety udział coraz młodsze dzieciaki i coraz częściej pojawia się alkohol i różne drinki do których dosyć łatwo wrzucić w utajony sposób tabletkę. Czasami są to wręcz zmowy koleżanek czy kolegów i niestety tragedie ludzkie dzieją się na naszych oczach.
Regulamin Konkursu na stroik bożonarodzeniowy02-12-10
1. Organizator: Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach.
2. Uczestnicy:
  W konkursie mogą wziąć udział:  - uczniowie gimnazjów i  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych gminy Ploty, każdy uczestnik przygotowuje po jednym stroiku.
3. Cele konkursu:
upowszechnienie wśród młodzieży zwyczaju robienia stroików bożonarodzeniowych  jako  elementów dekoracyjnych stołu świątecznego
zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.
promocja talentów plastycznych
4.   Zasady uczestnictwa
Stroik może być wykonany w formie stojącej lub wiszącej.    Każda praca powinna być wyraźnie opisana: imię i  nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, numer telefonu. Nie będą oceniane prace zbiorowe.
Regulamin konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową:02-12-10
1. Organizator konkursu: Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach
2. Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV- VI.
3. Temat: Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła "Magia Świąt Bożego Narodzenia". Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w formie kartki świątecznej.
4. Cele konkursu: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej; rozwijanie wrażliwości estetycznej; stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
5. Zasady uczestnictwa: każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
* imię i nazwisko autora;
* klasa, szkoła;
* adres zamieszkania.
Pracę podpisanie nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.
6. Forma: technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).
7. Format: kartka świąteczna w typowym wymiarze karty pocztowej, o dowolnym kształcie.
8. Kryteria oceny prac:
Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego na Ozdobę Choinkową02-12-10
 I. Organizator konkursu: organizatorem konkursu jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach.
    II. Uczestnicy konkursu:
uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, dzieci ze świetlic szkolnych i środowiskowych oraz innych placówek wychowania przedszkolnego. Prace wykonane zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: dzieci przedszkolne, klasy od I-III
    III. Cel, tematyka i warunki konkursu:
Celem konkursu jest podtrzymywanie i propagowanie tradycji związanych z własnoręcznym wykonywaniem ozdób choinkowych. Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową jest konkursem plastycznym, przeprowadzanym w dwóch możliwościach tematycznych:
   * dawna ozdoba choinkowa – tradycyjne wzory
   * współczesna ozdoba choinkowa - według własnej wyobraźni.
Uczestnicy konkursu sami wybierają sobie dowolną kategorię tematyczną. Szczególnie liczymy na to, że uczestnicy nawiążą do tradycji ozdób dawnych, wykonywanych własnoręcznie w polskich domach. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, to znaczy: być lekkie, trwałe, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.
 Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie, z własnych materiałów, na lekcjach w szkole, zajęciach w przedszkolu lub świetlicy jedną ozdobę choinkową.
Gotowe prace należy zapakować do pudełka o sztywnych ściankach. Na ściance pudełka i przy zawieszce ozdoby, na karteczkach należy umieścić czytelnie następujące informacje:
  * imię i nazwisko uczestnika , nazwę  szkoły i klasy, placówki ,  nazwisko nauczyciela lub opiekuna
Uwaga: plastyczne opracowanie pudełek nie ma wpływu na wyniki  konkursu.
Prace podpisane nieczytelnie nie będą brały udziału w konkursie.
50 Lat Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach25-10-10

W sobotę, 23 października w MGOK i w Nowym Zamku odbyła się uroczystość 50 lecia działalności ośrodka kultury w Płotach. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy żyjący dyrektorzy i pracownicy placówki. Na uroczystość przybyli też liczni goście przedstawiciele władz samorządowych, politycy, dyrektorzy szkół i mieszkańcy gminy. 


Grzybobranie Płotowskich Emerytów08-10-10
Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Płotach zgodnie z wieloletnią tradycją przy wsparciu Burmistrza i Rady Miejskiej organizuje dla swoich członków grzybobranie zakończone spotkaniem w hali sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Płotach.
Miejsko- Gminny Ośrodek jak co roku bawi i zapewnia zebranym doskonałą zabawę do późnych godzin nocnych.
Tym razem pod ocenę jury poszły zebrane przez płotowskich emerytów grzyby.
Brano pod uwagę liczbę najwięcej zebranych okazów, największy okaz oraz najdłuższy i najdorodniejszy korzeń.
Ropoczęcie roku kulturalno- oświatowego 2010-201130-09-10

Miejsko- Gminny Ośrodek

Kultury w Płotach

 

zaprasza na

 

Inauguracje Roku

Kulturalno- Oświatowego 2010/2011
Parafiada 201029-09-10
W sobotę 11 września w Parku Miejskim w Płotach odbył się charytatywny piknik parafialny poświęcony zebraniu środków na kontynuowanie remontu kościoła parafialnego w Płotach. Kończy się pierwszy etap w którym kosztem blisko miliona złotych wykonywane są prace przy elewacji kościoła i już trzeba myśleć o zdobywaniu kolejnych środków na kolejny etap który pozwoli na doprowadzenie świątyni do takiego stanu, że przez najbliższych kilkadziesiąt lat nic nie trzeba będzie robić. Piknik przygotowany wspólnie przez Miejsko-gminny Ośrodek Kultury i Płotowską parafię zgromadził bardzo wielu ludzi. Wspaniale dopisała pogoda a organizatorzy dzięki m.in. wsparciu hojnych sponsorów przygotowali mnóstwo atrakcji takich jak występy artystyczne i wokalne w ramach których wspaniały koncert zaprezentował saksofonista Eugeniusz Markowski. Loteria fantowa z bardzo atrakcyjnymi nagrodami głównymi przyciągnęła tylu chętnych, że nie dla wszystkich niestety starczyło losów.
<<< wstecz 1 2 3 ... 34 35 36 37 38 39 dalej >>>