Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin Mitingu LA EKO-MIX, EKO-CUP 201509-06-15

Miting LA

Mokasyn Eko-Cup – Płoty 2015

Regulamin

                                                         

 

                                

                        

·                    Cel :              

-         rozbudzanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży,

-         popularyzacja Królowej Sportu - Lekkiej Atletyki,

-         promocja Gminy Płoty i Powiatu Gryfickiego

 

·                    Organizator :

            -   Gmina Płoty,

            -   Szkoła Podstawowa nr 2 Płoty,

            -   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach,

            -   MLUKS „MOKASYN" Płoty

 

·                    Termin i miejsce :

            -   12.06.2015r.  (piątek)  boisko przy SP 2 Płoty ul. Batorego 15,

            -   początek zawodów  - godz. 10.00

 

·                    Zgłoszenia :

            -   w dniu zawodów od godz. 9.00

            -   zgłoszenia szkół - na kartach startowych

 

·                    Uczestnictwo :

            -   prawo startu mają chętni posiadający aktualne badania lekarskie,

                legitymację szkolną i pozwolenie rodziców.

 

·                    Program :

 

-  Szkoły Podstawowe:

                dziewczęta/chłopcy kl. IV:   60 m, skok w dal ze strefy, rzut p. pal.

                dziewczęta/chłopcy kl. V:    60 m, skok w dal ze strefy, rzut p. pal.

                dziewczęta/chłopcy kl. VI:   60 m, skok w dal ze strefy, rzut turbojav

 

-  Gimnazja:

               dziewczęta/chłopcy:    60 m, skok w dal ze strefy, rzut turbojav

              

 

 

 

·             Nagrody :

-         za miejsca I – III medal, dyplom

-         najlepszy zawodnik i zawodniczka w kat. szkół podstawowych i  gimnazjum   – nagroda rzeczowa

 

 

           Postanowienia końcowe :

           -    w kategorii szkół podstawowych klasyfikacja oddzielnie:

                dla klas czwartych  (2004), piątych (2003) i szóstych (2002),

           -   w kategorii gimnazjum klasyfikacja oddzielnie:

               dla klas pierwszych (2001) oraz łączona klas drugich i trzecich (2000-1999),

                (w przypadku małej liczby uczestników – możliwość łączenia kategorii !)

           -   zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjum zawodnik(czka)

                ma prawo startu maksymalnie w dwóch konkurencjach !

          

           -    w biegach na 60 m rozegrane zostaną finały A i B

-         zawody odbędą się bez względu na pogodę,

-         w trakcie zawodów na bieżni, rzutniach, skoczni i płycie boiska – przebywają tylko aktualnie startujący, sędziowie i ekipa techniczna !

-         wszyscy startujący muszą być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie i legitymację szkolną,

-         interpretacja regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych należy do organizatora

 

Informacji udzielają :

-         Szymon Kecler  -  tel. 603270376,  

-         Dorota Kecler  - tel. 913851296

 

Program minutowy (projekt):

  10.00     60 m – SP dziewczęta                           

  10.00     skok w dal – SP chłopcy

piłeczka palantowa SP dziewczęta

piłeczka palantowa SP chłopcy

                60 m – G dziewczęta

                60 m – SP chłopcy                                skok w dal – SP dziewczęta                           

skok w dal K

                                                                   skok w dal M