Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Giełda Solistów i Zespołów EKO-MIX 201621-03-16

Regulamin Festiwalu Piosenki Ekologicznej

„EKO- MIX 2016”

 

1.      Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach z siedzibą przy ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX  objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Gryfickiego  i Burmistrz Płotów.

2.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży należących do grup muzycznych działających przy ośrodkach kultury, klubach itp.. Giełda ma charakter spotkań i konfrontacji artystycznych. W giełdzie mogą występować jedynie amatorzy (zespoły instrumentalno-wokalne, soliści). Każdy wykonuje jedną piosenkę o tematyce przyrodniczej.

3.      Cele Konkursu:

- Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej.

- Kształtowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za stan środowiska.

- Propagowanie wspólnego śpiewania i  muzykowania.

- Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych.

4.      Zasady Festiwalu:

 W festiwalu mogą uczestniczyć soliści i zespoły wokalne w następujących kategoriach wiekowych:

·         kategoria – do 6 lat

·      kategoria – 7 - 9 lat

·      kategoria- 10 - 12 lat

·      kategoria- 13 - 15 lat

·      kategoria- 16- 19 lat

Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o tematyce przyrodniczej. Czas trwania piosenki – max. 4 min.

 Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zamieszczonych na naszej stronie internetowej mgokploty.pl                        w zakładce EKO-MIX.

  1. Zespoły i soliści zgłaszają udział pisemnie na adres organizatora w terminie  do 13 maja 2016r.
  • uczestnicy Giełdy przyjeżdżają na koszt własny, bądź instytucji delegującej,
  • zapewniamy poczęstunek dla uczestników Giełdy,
  • w zespołach nie mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej wystąpiły jako soliści.

·         Prezentacje będzie oceniać jury powołane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, które kierować się będzie:

·         - doborem repertuaru,

·         - interpretacją,

·         - ogólnym wyrazem artystycznym.

6.       Ocena i nagrody:

  • Soliści

            Każdy Solista otrzyma dyplom za udział oraz pamiątkową plakietkę.

  • Zespoły

Zespoły otrzymują jeden dyplom wspólny, a każdy z uczestników zespołu pamiątkową plakietkę. Zespoły biorące udział w Giełdzie mogą otrzymać jedną nagrodę wspólną.

      

Jury może wyłonić Laureatów Festiwalu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz może  przyznać wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny. Członków jury powołuje Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                                           w Płotach oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

8. Sprawy organizacyjne:

- Festiwal odbędzie się 11 czerwca 2016 r. od godziny 12.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach.

- Soliści oraz zespoły wnoszą opłatę akredytacyjną w kwocie 10 złotych od każdego uczestnika. 

  Akredytacje prosimy wpłacać na konto MGOK  w Płotach: BS Gryfice  92 9376 0001 2009 0008 1634 0001

- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prezentacji festiwalowych dla potrzeb festiwalu               i jego promocji.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Festiwal Piosenki Ekologicznej

„EKO-MIX 2016 r.”

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM!!!!!

 

Zgłaszam udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej.

 1. Nazwa  zespołu lub imię i nazwisko wykonawcy indywidualnego:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………….……………………………..…………………………………………………………………..…………………………………….……………………………..…………………………………………………………….

a) w przypadku zespołu lub grupy wokalnej imiona i nazwiska członków:

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………..

6. …………………………………………………………………………..

 

2. Nazwisko i imię opiekuna lub przedstawiciela zespołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

3. Adres kontaktowy (adres, miejscowość, nazwa instytucji, telefon, E-mail):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

4. Klasyfikacja grupowa (odpowiednią grupę zaznaczyć „x”):

                                                                     1. do 6 lat                      􀀀

                                                                     2. 7 - 9 lat                      􀀀

                                                                     3. 10 - 12 lat                  􀀀

                                                                     4. 13 – 15 lat        􀀀

                                                                     5. 16- 19 lat                   􀀀

                                                6.20 i więcej              􀀀

 

5. Wykonywany repertuar:

lp.

Tytuł Utworu

Autor tekstu

Kompozytor

czas trwania

Wszelkie prawa zastrzeżone - MGOK!THE-PORTAL.PL#TOP