Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego \"Szopka Bożonarodzeniowa 2014\"01-12-14

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest:

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, ul. T. Kościuszki 7, 72-310 Płoty

 

2. Cel:

- pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży oraz prezentacja ich możliwości twórczych w dziedzinie plastyki

- podtrzymywanie i propagowanie tradycji Bożonarodzeniowych

- wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik i form plastycznych

- zachęcanie do efektywnego spędzania wolnego czasu i współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury    w Płotach 

- promocja działań oraz projektów kulturalno - edukacyjnych realizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach  

 

3. Temat:

Tematem konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej.

 

4. Warunki uczestnictwa:

Konkurs obywa się w 5 kategoriach wiekowych:

·         Przedszkolaki

·         Klasy I-III Szkoły Podstawowej

·         Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

·         Gimnazjum

·         Szkoły Ponadgimanzjalne

Uczestnicy przygotowują szopkę bożonarodzeniową. Przedszkolaki wykonują pracę grupową tj. jedna szopka na grupę. Uczestnicy pozostałych kategorii wykonują prace indywidualną. Uczestnicy powinni dostarczyć pracę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek nie można korzystać z gotowych elementów. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane,                a dostarczone prace przechodzą na rzecz organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny                                           z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

5. Terminy:

 Termin składania prac: 17 grudnia 2014 r. do godz. 19.00. Prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na metryczce dołączonej do pracy i zawierać  następujące informacje:  imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu), adres, numer telefonu, wiek, klasa, nazwisko opiekuna artystycznego, adres placówki oświatowej. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOK w Płotach  mgokploty.pl

Prace konkursowe należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w godzinach urzędowania tj. od 10.00- 19.00 do 17 grudnia 2014 r. Konkursowe prace w okresie świątecznym będą eksponowane w galerii w MGOK w Płotach oraz w Aptece Rodzinnej w Płotach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 grudnia 2014 r. natomiast wręczenie nagród podczas trwania Wigilii Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach dnia 20.12.2014r. O godzinie ogłoszenia wyników konkursu zostaną poinformowane  wszystkie placówki oświatowe. Laureaci konkursu na wręczenie nagród zostaną zaproszeni telefonicznie.  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 91 38 51 301  

w godzinach urzędowania MGOK.

 

6. Ocena i nagrody:

Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie powołanym przez Organizatora. Nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora. Autorzy  pierwszej drugiej i trzeciej nagrodzonej  pracy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Płotów oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. Zwycięska grupa przedszkolna otrzyma jedną nagrodę grupową. Organizator przewiduje wyróżnienia.

 

7. Postanowienia końcowe:

Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych                              w materiałach promocyjnych.