Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Szkolenie wolontariuszy- projekt JESTEM, WIĘC ZMIENIAM19-03-10

Koło Wolontariuszy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach ruszyło!!!


Miejsce człowieka w przestrzeni społecznej często zależy od wzajemnych relacji pomiędzy rodziną, kręgiem przyjaciół, szkołą, wreszcie innymi aktorami obecnymi w krajobrazie małej ojczyzny, takimi jak organizacje pozarządowe czy instytucje. Poprzez działania uwzględnione w projekcie „Jestem, więc zmieniam!” chcemy dążyć do stworzenia takich relacji poprzez budowanie partnerstw, wzmacnianie poczucia wspólnoty i sprawstwa mieszkańców „małych ojczyzn” oraz działanie na rzecz zmiany w środowisku lokalnym przy merytorycznym i praktycznym wsparciu pracowników projektu. Zmiana zachodzić będzie na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie indywidualnej poprzez wolontariat oraz na płaszczyźnie społecznej poprzez aktywność lokalną.W dniu 18 marca 2010 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach odbyło się pierwsze szkolenie wolontariuszy.  Przybyłe na szkolenie osoby, zapoznały się z działaniem projektu, a także z pojęciem organizowania społecznościowego. Po frekwencji można było zauważyć. że dosyć duża grupka młodych ludzi chce się zaangażować i zrobić coś dla swojego lokalnego społeczeństwa.  Szkolenie przeprowadził Pan Szymon wraz ze współpracownikami ze Stowarzyszenia POLITES