Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSTRUKTOR PLASTYKI-ANIMATOR KULTURY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PŁOTACH10-12-15

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR PLASTYKI-ANIMATOR KULTURY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PŁOTACH
z dnia 10 GRUDNIA 2015 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora plastyki-animatora kultury w miejscowości Płoty

1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, ul. T.Kościuszki7, 72-310 Płoty

2. Określenie stanowiska, ilość etatów: instruktor plastyki , animator kultury– 1 etat

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy  czas zatrudnienia od 01.02.2016 r. do 30.04.2016 r.; z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: wymagania niezbędne:
– wykształcenie min. średnie
– kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę , dyspozycyjność                                                                                                         – umiejętność prowadzenia zajęć plastycznychWymagania dodatkowe:

   mile widziane uzdolnienia np. muzyczne, organizatorskie lub inne
– znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
– umiejętność prowadzenia prac biurowych
– organizowanie zajęć  kulturalnych, rekreacyjnych
– organizowanie imprez,
– dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość aplikacji biurowych
– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich      kwalifikacji

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje , ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy,
5) przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną , koncepcji funkcjonowania i prowadzenia zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach  lub pocztą na adres , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2016 r. kontakt telefoniczny 91 38 51 301.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.