Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Gminny Konkurs Recytatorski- 23 lutego 2016 13-01-16

Regulamin Małego Gminnego Konkursu Recytatorskiego

 I

 1. Konkurs jest imprezą otwartą.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału
  w przeglądzie stopnia najniższego oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru.
 3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia
  ( załącznik nr 1 ) we właściwej placówce kulturalno- oświatowej.

Uwaga : Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego. Karta musi zawierać : dokładny adres
( z telefonem ) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji ( max. 5 min).

UWAGA: Przekroczenie czasu powoduje dyskwalifikacje uczestnika.

Do przeglądu powiatowego Komisja szczebla miejskiego kwalifikuje łącznie 3 osoby ( z każdej kategorii  ).

 1. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach.


II

 1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci klas I - III,

kat. II - dzieci klas IV – VI,

kat. III – uczniowie gimnazjum

 1. Repertuar obejmuje: dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I -III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV –VI
   i gimnazjów.

Łączny czas wykonywania repertuaru nie może przekraczać 5 min.( według Regulaminu Przeglądu Powiatowego!!!)

Ewentualne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

 III

 1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję.
 2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenie w pracy w ruchu amatorskim.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości

wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretacja utworu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego z członków Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.
 2. Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji Komisji.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 4. Każdy uczestnik komisji może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

Mały Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 23 lutego 2016 r. w sali MGOK
w Płotach. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 lutego 2016 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach, ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty, tel. 913851301/913851381

Klasy I- III- godzina 10.30, Klasy IV- VI- godzina 11.30, Klasy gimnazjalne- godzina 12.30