Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Regulamin Konkursu Fotograficznego \"Kobieta w obiektywie\" pt. \"Macierzyństwo\"28-01-16

Regulamin

Konkursu Fotograficznego „Kobieta w obiektywie” 2016

pt. „Macierzyństwo”

w ramach

Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet 2016

pod patronatem Burmistrza Płotów 

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „PASJA” z siedzibą w MGOK w Płotach przy: T. Kościuszki 7, 72-310 Płoty

3. Adres Biura Organizacyjnego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” z siedzibą w MGOK

ul. T. Kościuszki 7

72-310 Płoty

tel. 91 38 51 301

adres e-mail: [email protected]

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele konkursu

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografią, umożliwienie fotografom-amatorom artystycznej, emocjonalnej wypowiedzi oraz prezentacji twórczych dokonań szerszemu odbiorcy.

ROZDZIAŁ III

Warunki udziału w konkursie

 

1.      Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych, gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

2.      Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 I kategoria – do 18 lat,

II kategoria – 18 lat i wyżej

3.      Każdy uczestnik Konkursu składa trzy samodzielnie wykonane prace.

4.      Fotografie muszą ukazywać  dowolnie rozumiane macierzyństwo.

5.      Uczestnik dostarcza  na Konkurs prace w postaci czarno-białej lub barwnej odbitki w formacie od 20x30 cm  oraz w postaci elektronicznej (np. CD) w formacie JPG (nie zmieniać rozdzielczości zdjęć, najlepsza możliwa jakość).

6.      Do prac powinna być dołączona Karta Zgłoszenia wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym. Karta Zgłoszenia i Regulamin Konkursu są dostępne na stronie mgokploty.pl

7.      Prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

8.      Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać w terminie do dnia 04.03.2016r. (decyduje data wpłynięcia) na adres Biura Organizacyjnego.

9.      Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikowi konkursu.

10.  Koszty wysyłki prac zgłaszanych do Konkursu oraz wszelkie opłaty przewozowe ponosi Zgłaszający. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac lub ich zaginięcie podczas doręczenia.

11. Wszystkie prace muszą zawierać na odwrocie:

 imię i nazwisko autora; kategorię wiekową;  nr telefonu (ew. e-mail) oraz tytuł .

Uwaga: prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu.

 

ROZDZIAŁ IV

Ocena i nagrody

 

1. Dostarczone prace oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Najistotniejszym kryterium oceny będzie pomysłowość i kreatywność w wykorzystaniu i przedstawieniu kobiety.

3. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz dyplom.

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 07.03.2016 r. na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach- mgokploty.pl

5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 08.03.2016 r. o godz. 17.00 podczas uroczystych Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w MGOK w Płotach.

6. Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.

2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronach internetowych Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” www.stowarzyszeniepasja.org oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach- mgokploty.pl