Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Karta zgłoszenie do Konkursu Fotograficznego \"Macierzyństwo\"25-02-16

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Kobieta w Obiektywie

pt. „Macierzyństwo”

 (PROSIMY O WYPEŁNIANIE KART PISMEM DRUKOWANYM)

 

 

AUTOR PRACY

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………………...............

 

Kategoria wiekowa (właściwe zakreślić):

 

·         II kategoria - do 18 lat

·         III kategoria- dorośli

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Tytuł

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..............

2. Tytuł

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Podpisanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

                                                                                                                                

 

                                                          ……………………………………….

                                                                Podpis opiekuna lub uczestnika

 mgok