Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
I Konferencja Historyczna \\\\07-03-16

3 marca 2016 r. w Sali Rycerskiej Nowego Zamku odbyła się I Konferencja Historyczna pt. "Od pieczęci do herbu". Tytułową prelekcję wygłosił lokalny historyk Pan Dariusz Bienek. W konferencji wzięli również udział: Anna Bartczak- starszy kustosz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie z prelekcją dotyczącą "Chrystianizacji Pomorza Zachodniego", dr Andrzej Janowski- z-ca kierownika Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie z prelekcją pt. "Średniowieczne Płoty w świetle archeologii", końcową prelekcję wygłosiła dyrektor MGOK Pani Anna Buchholc na temat początków Kościoła katolickiego w Płotach. W konferencji udział wzięli: przedstawiciele samorządu lokalnego, historycy, pasjonaci z Gryfic , Brojc, Karnic, Reska, Płotów , delegacja Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, dyrektorzy szkół , nauczyciele oraz dzieci i młodzież gryfickich i plotowskich szkół . Organizatorzy konferencji: Gmina Płoty, MGOK Płoty, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Pasja", Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Instytut Archeologii i Etnologii w Szczecinie. Materiały z Konferencji będą udostepnione w następnych numerach Gazety Plotowskiej i innych mediach 


mgok