Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Karta zgłoszenia Gminne Dyktando 201617-03-16

KARTA  ZGŁOSZENIA

Gminne Dyktando- Płoty 2016

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ..................................................................................................

 

2. Adres domowy,  telefon .......................................................................................................

 

3. Szkoła  (adres z telefonem) ...................................................................................................

   E-mail:………………………………………………. ……………………………………………….

 

5. Imię i nazwisko instruktora ....................................................................................................

tel. kontaktowy: .........................................................................................................................

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych,
w celach i zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam że zostałem poinformowany/a, że administratorem danych osobowych będzie Organizator oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne
i niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, jak również
o przysługującym prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
.

…………………………………………………………….

                                                                                                                                                     (czytelny podpis uczestnika konkursu)

 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się
 z regulaminem   przeglądu

 

.....................................                                                          ............................................. pieczątka szkoły                                                                         podpis  nauczyciela

podpis dyrektora

 mgok