Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Regulamin Gminnego Dyktanda Płoty 201617-03-16

REGULAMIN

GMINNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

I. Organizator:

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

 

 II. Termin i miejsce:

13 kwietnia 2016  r. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

Klasy IV-VI- godzina 11.00

Klasy gimnazjalne- 12.00

 

III. Uczestnicy:

Uczestnikami Gminnego Dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych                                   i gimnazjalnych Gminy Płoty.

Uczestnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV- VI

- uczniowie klas gimnazjalnych

 

IV. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w Gminnym Dyktandzie należy dokonać w terminie

do 8 kwietnia 2016 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach

Tel. 91-38-51-301

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora DYKTANDA  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tj.  Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym  podmiotom.

V. Zasady:

Tekst dyktanda zostanie przeczytany dwukrotnie. Pierwsze czytanie obejmie krótsze fragmenty tekstu czytane w wolnym tempie z zachowaniem niezbędnych przerw. W trakcie czytania drugiego, przeczytany zostanie cały tekst, bez przerw, w tempie normalnym.

W przypadku osiągnięcia przez uczestników Konkursu jednakowej ilości punktów,

o kolejności zdecyduje „dogrywka” w postaci napisania dodatkowego tekstu.

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przedstawienia pracy w czytelnej formie,

nie pozostawiającej wątpliwości co do zawartości ortograficznej.

Wszyscy uczestnicy Konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy nad dyktowanym tekstem.

 V. Nagrody:

Uczestnicy Gminnego Dyktanda mogę zdobyć następujące tytuły:

  • Super Gminnego Ortografa- max. do 3 błędów ortograficznych.
  • Gminnego Ortografa- powyżej 3 błędów jednak nie więcej niż 5 błędów ortograficznych.

1. Wyniki dyktanda zostaną opublikowane w prasie i mediach.

O wynikach dyktanda szkoły zostaną powiadomione pisemnie, a nagrody zostaną   wręczone w placówkach podczas zakończenia roku szkolnego.

 mgok