Podziel się na Facebooku
Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze

W czwartek 30 marca w trakcie drugiej – uroczystej – części Sesji Rady Miejskiej w Płotach zainaugurowany został cykl imprez towarzyszących obchodom 740-lecia lokacji miasta Płoty na prawie lubeckim.

Uroczystą część Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący RM Piotr Jasina. Ogłosił inaugurację obchodów jubileuszu miasta.

Pierwszym punktem obchodów stała się II Międzynarodowa Konferencja Historyczna „Od Wedlów do Ostenów” z udziałem znakomitych gości.

Burmistrz Płotów Marian Maliński wraz z Przewodniczącym RM Piotrem Jasiną wręczyli gościom okolicznościowe statuetki i upominki.

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „PASJA” jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy – skierowanej głównie do młodzieży mającej przybliżyć historię związaną z naszym regionem. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaowocowała nawet pokonferencyjnym wydawnictwem pt. „Od pieczęci do herbu”.

II Konferencja związana z uroczyście obchodzonym jubileuszem lokacji miasta – mówiąc kolokwialnie – nabrała rozmachu.

Wprowadzenia do tematu dokonał Dariusz Bienek amator historyk, autor wielu opracowań i publikacji związanych z historią Płotów i okolic. Wskazał m.in. na kilkusetletnie związki z tym regionem rodów von Osten – Bismarck i von Wedel.

Biorący udział w konferencji przedstawiciele historycznych rodów:

Dr hab. Joachim v. Wedel prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – wskazał na kształtowanie się nowych społeczności związanych z regionami w których na co dzień mieszkają i pracują. 70 lat jakie minęły od zakończenia wojny i wielkich migracji ludzi na terenie polski spowodowały, że w nowych małych ojczyznach żyją już kolejne pokolenia ludzi którzy tu się urodzili. Nasze życie toczy się tutaj – mówi profesor – i nie może ono się toczyć bez znajomości fundamentów historii naszej małej ojczyzny – powoli stajemy się Pomorzanami.

Dr hab. Vanessa de Senarclens v. Bismarck – Osten z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie nawiązała do  historii rodziny v. Bismarck-Osten oraz zbiorów Biblioteki w zamku w Płotach. Znakomity w skali europejskiej księgozbiór zgromadzony przez pasjonatów z rodu von Osten po wojnie został rozproszony ale wiele jego pozycji jest dumą znaczących bibliotek w Polsce i niestety też w Rosji.

Dr hab. Andrzej Janowski z instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie mówił o wstępnych wynikach badań Grodu w Słudwi, rzucających nowe światło na początki historii Płotów.

Dr Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego wskazał na ogromne znaczenie edukacji regionalnej, ważnym czynnikiem więzi i wiedzy o regionie mogłoby być powstanie w Płotach muzeum regionalnego lub choćby izby regionalnej. Placówki niekoniecznie zorientowanej na wizyty turystów odwiedzających miasto ale właśnie dla naszych mieszkańców i budowania ich więzi ze swoim regionem.

Anna Bartczak z Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zaprezentowała ciekawy materiał na temat historycznych cmentarzy na terenie Gminy Płoty. Większość z nich wskutek powojennej polityki państwa zostało zlikwidowanych i obecnie możemy jeszcze znaleźć tylko nieliczne elementy które w jakiś sposób zachowały się do naszych czasów.

Na zakończenie Anna Buchholc przedstawiła dzieje prasy lokalnej w Płotach do roku 1945 oraz współczesne. Ciekawostką było zaprezentowanie po raz pierwszy publicznie czterech egzemplarzy gazety Plather Zeitung z 1902 roku znalezionych w 1971 roku podczas remontu kościoła w kuli wieżowej a które „wygrzebała” w zbiorach Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach.

 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi i to nie tylko z terenu gminy Płoty co może świadczyć o ważnej potrzebie młodych ludzi poszukiwania własnej tożsamości w przywiązaniu do regionu w którym się urodzili i w którym budują swój dzień dzisiejszy i z którym wiążą swoją przyszłość.

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „PASJA” Anna Buchholc już zapowiedziała, że plonem konferencji będzie kolejna publikacja zawierająca zaprezentowane materiały.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ