Rytmika

WTOREK godzina 17.00 (dzieci 3-9 lat)

Zajęcia prowadzi: Dominka Zdzięborska

Zajęcia muzyczno-rytmiczne, z którymi dzieci spotykają się na zajęciach muzycznych mają pełnić rolę ogólnorozwojowego stymulatora. Do ich zadań należą między innymi: ubogacanie dziecięcego umysłu o podstawowe wiadomości o szeroko rozumianej sztuce, praca nad koordynacją ruchową, umacnianie realnej wiary we własne siły i przekazywanie za pośrednictwem różnych form wyrazu głównych wartości o charakterze ponadczasowym.