Zajęcia Ceramiczne

PONIEDZIAŁEK godzina 15.30  (dzieci, młodzież, dorośli)

Zajęcia prowadzi: Tomasz Jędzura

Zajęcia ceramiczne odbywają się systematycznie, w każdy poniedziałek, zajęcia mają charakter wyjazdowy i odbywają się dzięki współpracy z  Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Waniorowie. Osoby biorące udział w zajęciach mają zapewniony transport.