Zajęcia Ceramiczne

wyjazd co drugi poniedziałek godzina 16.00 spod MGOK
zajęcia w pracowni ceramicznej w Waniorowie