Historia MGOK

Instytucja kulturalna w Płotach powołana została uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w 1958 roku. Oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1959 roku w zaadptowanym budynku po stolarni na ulicy Kościuszki 7. Pierwszym dyrektorem nowootwatego centrum kultury w Płotach była Pani Helena Miller. Już od samego początku działalność MDK stała się autentycznym miejscem kulturalnej rozrywki przyciągającym różne grupy mieszkańców. Dużą rolę w pracy MDK odgrywali nauczyciele, którzy w tym okresie chętnie włączali się w społeczną działalność kulturalną.  Rok 1964 przyniósł kolejne zmiany MDK przemianowano na Rejonowy Ośrodek Kultury. Funkcję dyrektorów ROK-u pełnili: Krystyna Cichowska, Stanisława Bałszan, Jadwiga Racławska, Michał Felsztukier, Maria Gródecka oraz Irena Frąckowiak. W 1975 po reorganizacji administracji publicznej dokonano kolejnej zmiany. Zostaje utworzony Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, którego misją i działaniem stało się nie tylko upowszechnianie kultury w mieście, ale także merytoryczna opieka nad wszystkimi klubami wiejskimi w gminie. Funkcje dyrektorów MGOK pełnili Krystyna Franek i Franciszek Gródecki. Działalność MGOK skupiała się głównie na prowadzeniu zespołów muzycznych. Dużej działał popularny, choć o dość słabej kondycji artystycznej, zespół wokalno- instrumentalny „BOYS”. Na uwagę zasługiwała pierwsza w Płotach grupa rockowa „Rebelia”, działająca w 1983 r., o dość elektrycznym repertuarze. W pewnych okresach dużą aktywność wykazywały sekcje brydża sportowego, koło plastyczne i koło turystyczno- krajoznawcze.W dalszej kolejności funkcje dyrektorów pełnili: Lech Puzdrowski, Bogumiła Śmiałkowska, Mieczysław Nowakowski, Elżbieta Stawicka.      Od roku 2009 dyrektor Anna Buchholc rozszerzyła działalność MGOK o Akademię Malucha, wyjazdowe zajęcia ceramiczne, zajęcia językowe, FOTOKLUB, Chór Cantore Pasja, Szkolę Tańca Towarzyskiego ISKRA, młodzieżowy band „Daydream”. Oprócz rozszerzenia  działalności dyrektor założyła również pierwszą stronę internetową Ośrodka oraz fanpage na Facebook’u,  zmieniła także formułę EKO-MIX przez dodanie całodniowych potyczek sportowych EKO-CUP. W listopadzie 2010r. klomb przy Ośrodku Kultury z inicjatywy dyrektor został uchwałą Rady miejskiej, nazwany „Skwerkiem Kubusia Puchatka”. W listopadzie 2016 r. zaszła kolejna zmiana organizacyjna. Po wybudowaniu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Koszalińskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury objął już dwie placówki: Halę „Rega Arena” oraz dotychczasowy „Dom Kultury” przy ul. Kościuszki. Funkcję dyrektora całego kompleksu MGOK objął Mirosław Kolanica, zaś funkcję kierownika Domu Kultury nadal  pełni Anna Buchholc. Dom Kultury od początku swojego istnienia jest siedzibą wielu instytucji i Stowarzyszeń: ZERiI, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP, Stowarzyszenia „Bez Granic” oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Pasja.